boris grichenko

Info om hvordan man fjerner W32.blaster.worm kan findes her